วิธีการจอง

ขั้นตอนการจองบ้านง่ายๆ ดังนี้

กรอกแบบฟอร์ม

ทาง เว็บไซต์
ทาง Line
ทาง Facebook

เจ้าหน้าที่ยืนยัน

เจ้าหน้าที่โครงการจะทำการ
โทรยืนยันการจองกับผู้จอง

ชำระเงิน

ผ่าน ธนาคาร
ผ่าน Mobile Banking

แจ้งชำระเงิน


ทาง Line
ทาง Facebook
ทาง โทรศัพท์ 094-253-6514