ประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

บริการประเมินวงเงินสินเชื่อบ้านเบื้องต้น...สะดวกสบาย ลดขั้นตอน รู้ผลเร็ว

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

บริษัท วี วิลล่า เอสเตท จำกัด  ได้จัดทำบริการประเมินสินเชื่อเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารการขอสินเชื่อได้อย่างง่ายดาย
เพียงกรอกข้อมูลสั้นๆตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อกลับเพื่อให้บริการข้อมูลประเมิณสินเชื่อเบื้องต้นกับลูกค้าค่ะ

หมายเหตุ*
1. ผลการเประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินการขั้นต้นเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อบ้าน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท วี วิลล่า เอสเตทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ เพื่อใช้ในการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นเท่านั้น